จองชื่อบริษัท.com

ผู้ดำเนินงานด้านการจองชื่อบริษัท จดทะเบียนบริษัท บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาที่จริงใจ ตรงไปตรงมา

โทรปรึกษาเราได้ที่ 083-622-5555  tel-01

business

คำแนะนำในการตรวจสอบและจองชื่อบริษัท

ในการตรวจสอบชื่อบริษัท ผู้ขอจองชื่อต้องตรวจสอบชื่อที่ต้องการจะจองว่า ชื่อดังกล่าว ต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 38 (1) – (11) ด้วยตนเอง  โดยระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงข้อมูลชื่อนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบ ก่อนจองชื่อ

business-01

business-02

business-03

line-click-wil